Impressum

Tyto stránky jsou informační nabídkou podniku Stadtwerke Weiden

zastoupeného představenstvem komunálního podniku Stadtwerke Weiden i.d.OPf., veřejnoprávní instituce, údaje dle § 5 TMG.

Gaswerkstraße 20
92637 Weiden i.d.OPf.

Telefon 0961 6713 0
Telefax 0961 6713 870
E-Mail info(at)stadtwerke-weiden.de

Obchodní rejstřík: Okresní soud Weiden
Č. HRA 1831

Osoba odpovědná za obsah

Předseda Michael Kreis

Obrazový materiál

Mirco Taliercio, www.mirco.net
Adrian Vallejos, www.vallejosfoto.com
powerpress medien GmbH
istockphoto.com
Stadtwerke Weiden i. d. OPf
Stadt Weiden i. d. OPf
Rudi Gebert

Koncepce, design, realizace

powerpress medien GmbH – Kommunikationsagentur
Weiden – Mnichov – Hamburk
www.pp-m.net

 

Urovnání sporů online

Urovnání sporů online dle čl. 14 odst. 1 ODR-VO: Evropská komise poskytuje platformu pro urovnávání sporů online (OS), kterou najdete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/finden.

Vyloučení odpovědnosti
Vyloučení ručení

Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální svědomitostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nemůžeme ručit.

Jako poskytovatelé služeb jsme dle § 7 odst. 1 TMG odpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony. Podle §§ 8 až 10 TMG však jako poskytovatel služeb nejsme povinni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo pátrat po skutečnostech, které poukazují na nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými zákony zůstávají nedotčeny. Přijmout odpovědnost v této věci je však možné až v okamžiku, kdy je konkrétní porušení práva známo. V případě, že se o takovém porušení práva dozvíme, budou tyto obsahy okamžitě odstraněny.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích stran, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto ani nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít odpovědnost. Za obsahy těchto odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v okamžiku propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení práva.

V okamžiku propojení jsme nezjistili žádné nezákonné obsahy. Nepřetržitou kontrolu obsahu odkazovaných stránek však nelze bez konkrétního odůvodnění o porušení práva provádět. V případě, že zjistíme porušení práva, příslušné odkazy okamžitě odstraníme.

Autorské právo
Obsahy a díla vytvořená provozovatelem stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Kopírování, úprava, rozšiřování a jakýkoli způsob zpeněžování přesahující meze zákona o autorských právech vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze k soukromým, a ne ke komerčním účelům. Pokud nebyly obsahy na těchto stránkách vytvořeny provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména jsou obsahy třetích stran jako takové označeny.

Pokud byste byli přesto upozorněni na porušení autorských práv, prosíme o odpovídající důkaz. Pokud vyjde porušení práva najevo, pak tyto obsahy okamžitě odstraníme.

Besuch bewerten

Bewerten Sie Ihren Besuch

Seite 1